Archiv dokumentů

Výběr z dokumentů zveřejněných na úřední desce.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 49194/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Min.doba zveřejnění od 09.05.2019 do 25.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. – 25.5.2019
OÚ Životice vydává oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019
Min.doba zveřejnění od 08.05.2019 do 25.05.2019
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. 5. 2019
Min.doba zveřejnění od 12.04.2019 do 25.05.2019
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 2019.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2019 do 25.05.2019
Informace o kompostérech 2019
Aktuální do 16.10.2019
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 29.3.2019 do 29.04.2019
Počet členů okrskové volební komise pro volby do EP 2019
Počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.03.2019 do 25.05.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.02.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.02.2019 do 28.02.2019
Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 Mikroregion Nepomucko
Rozpočet 2019 Mikroregion Nepomucko a rozpočtový výhled na období 2019-2021 Mikroregion Nepomucko
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.12.2018 do 07.01.2019
Oznámení č.j.: SPU 547300/2018/Rou.
Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky dle ust. § 11a odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.12.2018 do 07.01.2019
Výzva č.j.: PK-ŽP/22068/18
Výzva vlastníkům lesa - kůrovec
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.11.2018 do 27.12.2018
Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 7.11.2018 do 23.11.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.11.2018 do 23.11.2018
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Životice
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 5.11.2018 do 5.12.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 5.11.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.10.2018 do 5.11.2018
Upozornění ČEZ Distribuce a.s. 2018
Upozornění na odstranění a okleštění stromoví
Aktuální do 15.11.2018
Výsledky voleb 5. a 6. 10. 2018
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.10.2018 do 10.12.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Životice konaných 5.-6.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Životice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.09.2018 do 6.10.2018
Veřejná vyhláška č.j.: RR/3921/18
o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.09.2018 do 5.10.2018
Jmenování zapisovatele pro volby 5. a 6. 10. 2018
Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.8.2018 do 6.10.2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby 5. a 6. 10. 2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.8.2018 do 6.10.2018
Oznámení a výzva občanům
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 8.8.2018 do 8.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 25.7.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.7.2018 do 25.7.2018
Oznámení - zveřejnění informací - volby 5. a 6. 10 2018
Obec Životice zveřejňuje informace k volbám ohledně kandidátních listin.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.7.2018 do 31.7.2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko včetně zprávy o výsledku přeukoumání hospodaření za rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 6.6.2018 do 21.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.6.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.5.2018 do 8.6.2018
Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.3.2018 do 07.05.2018
Oznámení č.j.: VŽP/661/2018 - HoL
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ SPOLE NÉHO ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 1.3.2018 do 31.3.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.3.2018 do 30.09.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.3.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 3.3.2018 do 12.3.2018
Záměr nakládání s obecním majetkem z 20.2.2018
Obec Životice zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.02.2018 do 06.03.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.2.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.2.2018 do 23.2.2018
Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/662/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 8.2.2018 do 24.3.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 27.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 13.01.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 2.12.2017 do 27.01.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 28.11.2017 do 27.01.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2017 do 30.11.2017
Rozpočet obce na rok 2017 - návrh
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.11.2017 do 30.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.08.2017 do 01.09.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2.6.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.05.2017 do 02.06.2017
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 .
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 5.10.2017 do 21.10.2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 .
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.09.2017 do 21.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.08.2017 do 01.09.2017
Závěrečný účet Obce Životice 2016
Závěrečný účet Obce Životice 2016, zpráva auditora a sestava FIN 2016
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.05.2017 do 22.06.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3.3.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.02.2017 do 03.03.2017
Informace o dani z nemovitých věcí 2016.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2016 do 31.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - volba nového starosty obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 8.12.2016 do 16.12.2016
Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/12379/16
Opatření obecné povahy o STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VÍSKY V Ř. KM 0,000 - 19,650.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 8.12.2016 do 23.12.2016
Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Nepomucko
DSO Mikroregion Nepomucko - Rozpočet dle kapitol na rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.11.2016 do 10.12.2016
MUDr. Jaroslav Mackovič oznamuje čerpání dovolené od 21.11. do 23.12.2016
V tomto období jej bude zastupovat MUDr. František Koc v ordinaci v Horažďovicích, Blatenská 322, tel. 376 512 334.
Aktuální do 23.12.2016
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 3.11.2016 do 18.11.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.11.2016 do 18.11.2016
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Vísky Ř.KM 0,000 - 19,650 Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.10.2016 do 4.11.2016
Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
Leták k problematice výskytu kůroce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 24.03.2016 do 1.12.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.09.2016 do 8.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.09.2016 do 8.10.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.08.2016 do 8.10.2016
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.08.2016 do 8.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.08.2016 do 22.08.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Životice, Závětečný účet a sestava Fenix 2015 Obec Životice zveřejňuje Závěrečný účet Obce Životice za rok 2015
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.05.2016 do 24.05.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.05.2016 do 24.05.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.02.2016 do 26.02.2016
Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2016.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.12.2014 do 18.12.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.12.2015 do 18.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.09.2015 do 18.09.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokument v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.07.2015 do 22.08.2015
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FENIX
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.05.2015 do 16.06.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Životice za rok 2014
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.05.2015 do 16.06.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.06.2015 do 20.06.2015
Zozhodnutí - stavební povolení
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.05.2015 do 23.05.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.03.2015 do 20.03.2015
Záměr na pronájem Restauračního zařízení v Kulturním domě Životice
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.03.2015 do 20.03.2015
Rozpočet
DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2015
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.11.2014 do 11.12.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.11.2014 do 05.12.2014
Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2015.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.11.2014 do 05.12.2014
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Životice
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 24.10.2014 do 01.11.2014
Oznámení č.j.: MK/696/2014/Výst. o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a řízení o povolení výjimky.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.10.2014 do 02.11.2014
Oznámení č.j.: MK/676/2014/Výst. o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.10.2014 do 02.11.2014
Oznámení o době a místě konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.09.2014 do 11.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.09.2014 do 12.09.2014
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.08.2014 do 11.10.2014
Informace obecního úřadu Životice pro volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.07.2014 do 11.10.2014
Závěrečný účet 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2014 do 13.06.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2014 do 13.06.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2014 do 13.06.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2014 do 13.06.2014
Oznámení o době a místě konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.05.2014 do 24.05.2014
Oznámení o o počtu a sídle volebních okrsků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.04.2014 do 24.05.2014
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2014 do 17.04.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.03.2014 do 21.03.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.11.2013 do 06.12.2013
Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2014.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.11.2013 do 06.12.2013
Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.11.2013 do 18.12.2013
Oznámení o době a místě konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.10.2013 do 26.10.2013
Počet členů okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.09.2013 do 10.10.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.08.2013 do 06.09.2013
Návrh rozhodnutí
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.08.2013 do 06.09.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2013 do 07.06.2013
Závěrečný účet 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.05.2013 do 08.06.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.05.2013 do 08.06.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.05.2013 do 08.06.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.03.2013 do 16.03.2013
Oznámení o době a místě konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.01.2013 do 26.01.2013
Oznámení o době a místě konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.01.2013 do 12.01.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2012 do 16.12.2012
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.11.2012 do 12.12.2012
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.12.2012 do 08.12.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.11.2012 do 08.12.2012
Oznámení o době a místě konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.09.2012 do 13.10.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.09.2012 do 14.09.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.08.2012 do 13.10.2012
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.08.2012 do 13.10.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.06.2012 do 16.06.2012
Závěrečný účet 2011
Závěrečný účet obce Živorice za rok 2011
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.06.2012 do 16.06.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.03.2012 do 24.03.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.03.2012 do 24.03.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.11.2011 do 03.12.2011
Návrh rozpočtu obce na rok 2012.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.11.2011 do 03.12.2011
Rozpočet 2011 - úprava 2
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.11.2011 do 03.12.2011
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.09.2011 do 30.09.2011
Rozpočet 2011 - úprava
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.06.2011 do 19.06.2011
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.06.2011 do 18.06.2011
Závěrečný účet obce Životice za rok 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.06.2011 do 19.06.2011
Závěrečný účet obce Životice za rok 2009.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.05.2011 do 30.05.2011
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.11.2011 do 26.03.2011
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 20. a 21.10.2006
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.10.2006 do 6.11.2006
Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.10.2010 do 04.12.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.10.2010 do 04.12.2010
Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.10.2010 do 06.11.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.09.2010 do 25.09.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.06.2010 do 26.06.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.03.2010 do 28.03.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.12.2009 do 19.12.2009
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.09.2009 do 26.09.2009
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.06.2009 do 27.06.2009
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.03.2009 do 28.03.2009
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.12.2008 do 27.12.2008
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.6.2008 do 28.6.2008
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.4.2008 do 26.4.2008
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.1.2008 do 26.1.2008
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 5.10.2007 do 12.10.2007
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 6.4.2007 do 13.4.2007
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 9.3.2007 do 16.3.2007