Úřední deska

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2017 do 30.11.2017
Rozpočet obce na rok 2017 - návrh
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.11.2017 do 30.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.08.2017 do 01.09.2017