Úřední deska

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.3.2018 do 07.05.2018
Oznámení č.j.: VŽP/661/2018 - HoL
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ SPOLE NÉHO ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 1.3.2018 do 31.3.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.3.2018 do 30.09.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.3.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 3.3.2018 do 12.3.2018
Záměr nakládání s obecním majetkem z 20.2.2018
Obec Životice zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.02.2018 do 06.03.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.2.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.2.2018 do 23.2.2018
Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/662/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 8.2.2018 do 24.3.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 27.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 13.01.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 2.12.2017 do 27.01.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 28.11.2017 do 27.01.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2017 do 30.11.2017
Rozpočet obce na rok 2017 - návrh
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.11.2017 do 30.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.08.2017 do 01.09.2017