Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.3 2013 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2 2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.1 2013, 1.úprava o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Životice
Vitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.11. 2006.
Download - soubor .rtf - možno otevřít ve všech textových editorech.