Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Životice
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku ze psů
Nařízení obce č.1/2019, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
Vnitřní směrnice Obce Životice, schválená 23.11.2018
Obecně závazná vyhláška č.4 2017 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška č.2 2017 , ktrerou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Obecně závazná vyhláška č.1 2017 , ktrerou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Vitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.11. 2006.
Download - soubor .rtf - možno otevřít ve všech textových editorech.