Výroční zprávy o poskytování informací

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Životice výroční zprávy za jednotlivé roky o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2003
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2002
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2000