Novinky na Úřední desce

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PSP ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Minimální zveřejnění od 28.8.2021 do 09.10.2021

Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 8. a 9.10.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 24.8.2021 do 09.10.2021

Informace ze dne 23. srpna 2021 o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace starosty obce Životice ze dne 23. srpna 2021 o počtu a sídlech volebních okrsků

Minimální zveřejnění od 23.8.2021 do 09.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PSP ČR konané 8. a 9.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 09.8.2021 do 09.10.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/5822/20

Minimální zveřejnění od 12.1.2021 do 31.12.2021

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 13.8.2021

Usnesení č.3/21 z jednání zastupitelstva obce Životice ze dne 13.8.2021

Zveřejněno: 13.8.2021