Novinky na Úřední desce

Návrh závěrečného účtu 2021 s přílohami a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021.

Návrh závěrečného účtu obce Životice za rok 2021 s přílohami. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Životice za rok 2021.

Minimální zveřejnění od 27.5.2022 do 10.6.2022

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Minimální zveřejnění od 18.12.2021 do

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 20.9.2021 do 31.12.2022

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 07.4.2016 do 31.12.2022

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 11.3.2022

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice konaného dne 11.3.2022

Zveřejněno: 20.3.2022