Informace občanům

Změna svozu směsného komunálního odpadu podzim 2022

Od 37. týdne 2022 přecházíme z letního svozu na zimní. SKO se bude od 15.9.2022 vyvážet každý týden.

Novinky na Úřední desce

Výsledky voleb do zastupetelstev obcí 2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 23.9. a 24.9.2022

Minimální zveřejnění od 26.9.2022 do 12.10.2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022

Minimální zveřejnění od 05.9.2022 do 03.10.2022

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Minimální zveřejnění od 18.12.2021 do

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 20.9.2021 do 31.12.2022

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 16.9.2022

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice konaného dne 16.9.2022

Zveřejněno: 16.9.2022