Informace občanům

Nábor malých fotbalistů TJ Klášter

TJ Klášter hledá nové fotbalisty.

Jak se zaregistrovat k očkování? Proč se očkovat?

Informace pro občany k očkování na COVID

Novinky na Úřední desce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice 2021 ČSÚ

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 19.6.2021 vydaný ČSÚ.

Minimální zveřejnění od 21.6.2021 do 21.7.2021

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice 2021

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 19.6.2021.

Minimální zveřejnění od 20.6.2021 do 20.7.2021

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2020

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020

Minimální zveřejnění od 08.6.2021 do 26.6.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/5822/20

Minimální zveřejnění od 12.1.2021 do 31.12.2021

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 7.5.2021

Usnesení č.2/21 z jednání zastupitelstva obce Životice ze dne 7.5.2021

Zveřejněno: 07.5.2021