Informace občanům

Jak se zaregistrovat k očkování? Proč se očkovat?

Informace pro občany k očkování na COVID

Změna svozu směsného komunálního odpadu od května 2021

Od května 2021 přecházíme ze zimního svozu na letní.

Nové informace k Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30. 3. 2021 vydáno oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11. 5. 2021.

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2021

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Novinky na Úřední desce

Nařízení obce č.1/2021

Nařízení obce č.1/2021, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích

Minimální zveřejnění od 08.5.2021 do 23.5.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby 19.6.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí.

Minimální zveřejnění od 06.5.2021 do 19.6.2021

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby 19.6.2021

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí.

Minimální zveřejnění od 05.5.2021 do 19.6.2021

Návrh - Závěrečný účet 2020

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Minimální zveřejnění od 22.4.2021 do

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice, které se budou konat 19.6.2021

Minimální zveřejnění od 30.3.2021 do 19.6.2021

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 19.2.2021

Usnesení č.1/21 z jednání zastupitelstva obce Životice ze dne 19.2.2021

Zveřejněno: 28.2.2021