Informace občanům

Revize a kontroly kotlů se uskuteční v SOBOTU 30.10.2021

Informace o revizích a kontrolách kotlů.

Změna svozu směsného komunálního odpadu RUMPOLD-P s.r.o. - podzim 2021

Od 39. týdne 2021 přecházíme z letního svozu na zimní. SKO se bude od 30.9.2021 vyvážet každý týden. Případné dotazy zodpovíme na tel.: 602 206 492.

Novinky na Úřední desce

Výsledky voleb do PSP ČR 2021

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 Životice do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaných 8.- 9.10 2021.

Minimální zveřejnění od 09.10.2021 do 09.11.2021

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 09.10.2021 do 24.10.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 20.9.2021 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/5822/20

Minimální zveřejnění od 12.1.2021 do 31.12.2021

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 13.8.2021

Usnesení č.3/21 z jednání zastupitelstva obce Životice ze dne 13.8.2021

Zveřejněno: 13.8.2021