Informace občanům

Nové informace k Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30. 3. 2021 vydáno oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11. 5. 2021.

Metodické sdělení - Zařazení odpadu

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob.

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2021

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Novinky na Úřední desce

Lhůta pro podání kandidátních listiny registračnímu úřadu pro volby 19.6.2021

Lhůta pro podání kandidátních listiny registračnímu úřadu pro volby do Zastupitelstva obce Životice konané v sobotu dne 19. června 2021

Minimální zveřejnění od 02.4.2021 do 14.4.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice, které se budou konat 19.6.2021

Minimální zveřejnění od 30.3.2021 do 19.6.2021

Oznámení o konání nových voleb do zastupitelstev obcí č.j.: MV-28894-5/OV-2021

Oznámení Ministerstva vnitra ČR

Minimální zveřejnění od 26.3.2021 do 19.6.2021

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 07.4.2016 do 31.12.2022

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva z 19.2.2021

Usnesení č.1/21 z jednání zastupitelstva obce Životice ze dne 19.2.2021

Zveřejněno: 28.2.2021