Úřední deska

Úřední deska obce Životice.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY


Výběr poplatku za svoz komunálního odpadu a psa

Vážení občané obce Životice, dne 16.2.2024 od 17:00 do 18:00 hodin a 17.2.2024 od 14:00 - 15:00 hodin lze uhradit poplatky za odpady a psa v kanceláři OÚ. Dále bude možné hradit poplatky během února - března, vždy v pátek od 17:00 v kanceláři OÚ. Výše poplatků je stejná jako v roce 2023 800 kč za/os a 800 kč za/trvale neobydlenou nemovitost, 100 kč za psa.

Minimální zveřejnění od 14.2.2024 do 29.3.2024

Informace OSSZ

Informace o přesunutí přepážek klientských center důchodové agendy Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-jih a Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-sever na Okresní správu sociálního zabezpečení Plzeň-město, Americká 28-30, Plzeň.

Minimální zveřejnění od 08.2.2024 do 08.3.2024

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Minimální zveřejnění od 18.12.2021 do