Úřední deska

Úřední deska obce Životice.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 15.9.2023 do 30.9.2023

Opatření obecné povahy č.j.: MÚ/DOP/3356/23

Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 13.9.2023 do 13.10.2023

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami)

Minimální zveřejnění od 25.8.2023 do 03.10.2023

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitosti

Minimální zveřejnění od 24.2.2023 do 01.1.2024

Stanovení OOP-přechodná úprava provozu na PK č.j.: DOP/12248/2022-VrL

Stanovení OOP - přechodná úprava provozu na PK

Minimální zveřejnění od 14.12.2022 do 31.12.2023

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Minimální zveřejnění od 18.12.2021 do