Úřední deska

Úřední deska obce Životice.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY


Změna svozu směsného komunálního odpadu 2023

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Minimální zveřejnění od 28.3.2023 do 28.4.2023

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a obcí Životice - Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti ze dne 23.12.2022

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a obcí Životice - Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Minimální zveřejnění od 24.3.2023 do 09.4.2023

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a obcí Životice ze dne 23.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Minimální zveřejnění od 24.3.2023 do 09.4.2023

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice 10.3. 2023

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice konaného dne 10.3. 2023

Minimální zveřejnění od 17.3.2023 do 01.4.2023

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice 10.3. 2023

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice konaného dne 10.3. 2023

Minimální zveřejnění od 17.3.2023 do 01.4.2023

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitosti

Minimální zveřejnění od 24.2.2023 do 01.1.2024

Stanovení OOP-přechodná úprava provozu na PK č.j.: DOP/12248/2022-VrL

Stanovení OOP - přechodná úprava provozu na PK

Minimální zveřejnění od 14.12.2022 do 31.12.2023

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Rozpočtový výhled obce Životice na období 2022 - 2024

Minimální zveřejnění od 18.12.2021 do