Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Životice.

Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 02.8.2023

Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 1/2021o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 18.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Životice č. 2/2021o místním poplatku ze psů

Zveřejněno: 18.12.2021

Strategický plán rozvoje obce Životice pro období 2022 – 2027

OÚ Životice zveřejňuje Strategický plán rozvoje obce Životice pro období 2022 – 2027

Zveřejněno: 18.12.2021

Nařízení obce č.1/2021

Nařízení obce č.1/2021, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích

Zveřejněno: 08.5.2021

Obecně závazná vyhláška č.1/2019

Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku ze psů

Zveřejněno: 29.12.2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zveřejněno: 29.12.2019

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Životice

Zveřejněno: 29.12.2019

Nařízení obce č.1/2019

Nařízení obce č.1/2019, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Zveřejněno: 15.11.2019

Vnitřní směrnice Obce Životice

Vnitřní směrnice Obce Životice, schválená 23.11.2018

Zveřejněno: 23.11.2018

Obecně závazná vyhláška č.1 2017

Obecně závazná vyhláška č.1 2017, ktrerou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Zveřejněno: 02.12.2017

Obecně závazná vyhláška č.2 2017

Obecně závazná vyhláška č.2 2017 , ktrerou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.

Zveřejněno: 02.12.2017

Obecně závazná vyhláška č.4 2017

Obecně závazná vyhláška č.4 2017 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zveřejněno: 02.12.2017

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.11. 2006.

Zveřejněno: 01.11.2006