Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 30.11.2012

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 322/2012, byla dne 3. října 2012 vyhlášena volba prezidenta republiky.

Pro Obec Životice jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise
p. Marii Talůžkovou.

Starosta obce p. Němejc

Zveřejněno:01.12.2012
Sejmuto: 16.12.2012