Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 138/2016 byly dne 21.dubna 2016 vyhlášeny volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

 

Pro Obec Životice jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise p. Annu Šmídovou.

 

starosta Němejc
č.t. 774 191 673

Vyvěšeno: 27.8.2016
Sejmuto: 8.10.2016