Návrh rozhodnutí

Návrh rozhodnutí zastupitelstva obce Životice

OBEC ŽIVOTICE
ŽIVOTICE 17
335 44 KASEJOVICE
č.t. 774 191 673
e-mail ou@obec-zivotice.cz

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Na zasedání zastupitelstva obce Životice bylo rozhodnuto o prodeji části pozemku č. 402/1 nově zaměřeného pod číslem 402/4 na LV 1, katastrální území 797367 Životice u Kasejovic.

V Životicích dne 21.8.2013

podepsán starosta p. Němejc

Vyvěšeno: 22.8.2013

Sejmuto: 3.9.2013