Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Rozpočet obce na rok 2011 návrh

Příjmy:

Daň ze závislé činnosti 100 000
Samostatná výdělečná činnost     5 000
Daň právnické osoby 140 000
DPH 230 000
Poplatek za odpady 30 000
Poplatek za psy 1 300
Daň z nemovitostí 70 000
Dotace 0
Uroky 3 000
Pronájem pozemků 6 500
Prodej dřeva 5 000
Celkem 590 800

 

Výdaje:

Správa obce 203 000
Mikroregion 5 000
Pojištění nemovitostí 6 800
Odpady 30 000
Doprava autobusy 3 500
Udržba obecních pozemků   30 000
Udržba lesů 20 000
Oprava K D 49 500
Oprava obecních cest 200 000
Příspěvek na základní školu   8 000
Pomník u kříže   10 000
Kulturní akce 25 000
Celkem 590 800