Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce Životice

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 27.9.2012

Oznámení o době a místě konání voleb.

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 224/2012, byly dne 29. června 2012 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů konané ve dnech
12. a 13. 10. 2012.

 1. Volby se uskuteční

dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13.10.2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem
Životice č.p. 17

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Starosta obce Němejc
č.t. 774 191 673

Zveřejněno: 27.09.2012
Sejmuto: 13.10.2012