Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce Životice

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., byly dne 20. června 2014 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

1. Volby se uskuteční
dne 10.10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11.10. 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem
Životice č.p. 17
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Starosta obce Němejc
č.t. 774 191 673

vyvěšeno dne: 23.9.2014
sejmuto dne: 11.10.2014