Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 28.8.2012

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 224/2012, byly dne 29. června 2012 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů konané ve dnech
12. a 13. 8. 2012.

Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem
Životice č.p. 17

Starosta obce p. Němejc

Zveřejněno: 28.08.2012
Sejmuto: 13.10.2012