Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 27.11.2012

Oznámení o době a místě konání voleb.

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 322/2012, byla dne 3. října 2012 vyhlášena volba prezidenta republiky.

Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem Životice č.p. 17

Starosta obce Němejc
č.t. 774 191 673

Zveřejněno: 27.11.2012
Sejmuto: 12.12.2012