Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 138/2016 byly dne 21.dubna 2016 vyhlášeny volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

 

Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem
Životice č.p. 17

 

starosta Němejc
č.t. 774 191 673

Vyvěšeno: 23.08.2016
Sejmuto: 8.10.2016