Počet členů okrskové volební komise.

Počet členů okrskové volební komise obce Životice

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 25.9. 2013
Počet členů okrskové volební komise.

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 266/2013 byly dne 28. srpna 2013 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013.

Pro Obec Životice stanovuji 4 členy okrsková volební komise.

starosta Němejc
t.č.: 774 191 673

Vyvěšeno: 25.09.2013

Sejmuto: 10.10.2013