POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 16.3.2007 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

V Životicích 2.3.2007

Starosta obce p. Hlinka