POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 28.6.2008 v 19 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

  1. Projednání ukončených akcí.
  2. Plán nových akcí.
  3. Schválení závěrečného účtu.
  4. Projednání petice manželů Burdových.

V Životicích 18.6.2008

Starosta obce p. Hlinka