POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 28.03.2009 v 19.00 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

  1. Projednání ukončených akcí.
  2. Plán nových akcí.
  3. Informace o aktuálním dění v obci.

V Životicích 13.03.2009

Starosta obce p. Hlinka