POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 25.09.2010 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

Program: 

  1. Projednání ukončených akcí.
  2. Plán nových akcí.
  3. Informace o aktuálním dění v obci.

V Životicích 10.09.2010

Starosta obce p. Hlinka