POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 26.03.2011 v 17.30 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

  1. Projednání ukončených akcí.
  2. Plán nových akcí.
  3. Informace o aktuálním dění v obci.

V Životicích 11.03.2011

Starosta obce p. Němejc