POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 6.9.2013 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Diskuse
5. Závěr

V Životicích 22.8.2013

Starosta obce p. Němejc