POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 13.6.2014 v 18.00 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení závěrečného účtu
5. Projednání 1. změny rozpočtu
6. Projednání zápisu z kontroly hospodaření
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 27.05.2014

Starosta obce p. Němejc