POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 5.12.2014 v 17.00 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2014
5. Pátá a šestá změna rozpočtu 2013
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 21.11.2014

Starosta obce p. Němejc