POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 26.2.2016 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2015
5. První změna rozpočtu
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 16.02.2016

Starosta obce p. Němejc