POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 22.8.2016 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Rozhodnutí o další činnosti obce
5. Řešení místních komunikací a čerpání dotací.
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 12.8.2016

Starosta obce p. Němejc