Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 18.11.2016 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2017
5. Osmou a devátou změnu rozpočtu 2016
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 2.11.2016

Starosta obce p. Němejc