Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 1.9.2017 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Pozemek p.č. 19,422
5. Diskuse
6. Závěr

V Životicích 13.8.2017

Starosta obce p. Motejzík