Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.3.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.3.2018.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 12.3.2018 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení záměru na pronájem obecního rybníčka.
3. Schválení smlouvy na obecní rybníček.
4. 1. změna rozpočtu
5. Závěr

V Životicích 3.3.2018

Starosta obce p. Motejzík