Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.11.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.11.2019.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 15.11.2019 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2020
5. Změnu rozpočtu
6. Prodej obecní rotačky
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 30.10.2019

Starosta obce p. Hlinka

Zveřejněno: 31.10.2019
Sejmuto: 15.11.2019