Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - volba nového starosty obce.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 16.12.2016 v 16 hodin v místnosti místního hostince.

Volba nového starosty obce:

Obec Životice

1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Životice – místnost obecního hostince, Životice č. p. 17
Doba konání: 16.12.2016 od 16:00 hodin

Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty
a) určení způsobu volby starosty
b) volba starosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) volba předsedy finančního výboru
5) Diskuse

 

V obci Životice, dne 8.12.2016

dosavadní starosta obce Životice Němejc
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.12.2016
Jméno a podpis: Němejc
Sejmuto z úřední desky dne: 16.12.2016
Jméno a podpis: Němejc