Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2.6.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2.6.2017

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 2.6.2017 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení závěrečného účtu
5. Projednání změny rozpočtu
6. Projednání zápisu z kontroly hospodaření
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 21.5.2017

Starosta obce p. Motejzík