Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2018.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 23.11.2018 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2019
5. Změnu rozpočtu
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 12.11.2018

Starosta obce Hlinka

Vyvěšeno: 14.11.2018 Sejmuto: 23.11.2018