Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.2.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.2.2018.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 23.2.2018 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2017
5. Závěr

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN

V Životicích 14.02.2018

Starosta obce p. Motejzík