Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.8.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.8.2019.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 23.8.2019 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Záměr prodeje pozemku
5. Diskuse
6. Závěr

V Životicích 5.8.2019

Starosta obce p. Hlinka

Zveřejněno: 05.8.2019
Sejmuto: 23.8.2020