Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.12.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.12.2019.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 27.12.2019 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Obecně závazné vyhlášky 1,2,3
3. Dokončené akce
4. Schválení rozpočtu na rok 2020
5. Představení nového účetního obce
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 10.12.2019

Starosta obce p. Hlinka

Zveřejněno: 12.12.2019
Sejmuto: 27.12.2019