Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.02.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.02.2019.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 28.2.2019 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2018
5. Jednací řád zastupitelstva
6. Změny rozpočtu
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 19.02.2019

Starosta obce p. Hlinka