Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.05.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.05.2019.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 28.5.2019 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení závěrečného účtu, protokol o schválení účetní závěrky
5. Projednání změny rozpočtu
6. Projednání zápisu z kontroly hospodaření
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 19.05.2019

Starosta obce p. Hlinka

Zveřejněno: 20.5.2019
Sejmuto: 28.5.2019