Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3.3.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3.3.2017.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 3.3.2017 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2016
5. Dvanáctá změna rozpočtu
6. Schválení smlouvy na mateřskou a základní školu
7. Diskuse
8. Závěr

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN

V Životicích 20.02.2017

Starosta obce p. Motejzík