Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.

Rozpočet obce na rok 2017 - návrh

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 30.112017 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2018
5. Změnu rozpočtu
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 16.11.2017

Starosta obce p. Motejzík