Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.6.2018.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.6.2018.

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 8.6.2018 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení závěrečného účtu, protokol o schválení účetní závěrky
5. Projednání změny rozpočtu
6. Projednání zápisu z kontroly hospodaření a výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Životice
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 21.5.2018

Starosta obce p. Motejzík