Rozpočet obce na rok 2009 úprava

Rozpočet obce Životice na rok 2009

Příjmy:

Daň ze záv.činnosti
75000,-Kč
Sam.výd.činnost
11500,-Kč
Daň právnické osoby
82000,-Kč
DPH
120000,-Kč
Poplatek odpady
30000,-Kč
Poplatek za psy
1200,-Kč
Daň z nemovitostí
100000,-Kč
Dotace
210000,-Kč
Úroky
3000,-Kč
Prodej dřeva
10000,-Kč
Celkem
642700,-Kč

 

Výdaje:

Správa obce
135000,-Kč
Mikroregion
5000,-Kč
Pojištění nemovitostí
6800,-Kč
Odpady
30000,-Kč
Doprava autobusy
3500,-Kč
Údržba obecních pozemků
20000,-Kč
Údržba lesů
10000,-Kč
Oprava Kulturního domu
30000,-Kč
Oprava cest
200000,-Kč
Zrušení požární nádrže
50000,-Kč
Příspěvek na základní školu
8000,-Kč
Kulturní akce
15000,-Kč
Celkem
513300,-Kč

V Životicích 20.5.2009

Zveřejněno: 20.5.2009