Setkání důchodců v Kasejovicích

Velké přízni se těšilo i letošní předvánoční setkání důchodců.

Velké přízni se těšilo i letošní předvánoční setkání důchodců.
Pro své občany jej na 4.prosince 2006 připravily MÚ Kasejovice a OÚ Hradiště, Oselce, Životice, Ml.Smolivec a Nezdřev.
Téměř 300 hostů vidělo vystoupení Mateřské školy Starý Smolivec, Mateřské školy Kasejovice, Základní školy Kasejovice, Mažoretek Nepomuk a pod vedením pana Oldřicha Ondrušky vystoupení Základní umělecké školy Kasejovice a Dechového souboru při Základní umělecké škole Nepomuk.
Rozvoz důchodců do jednotlivých obcí byl zajištěn autobusy a nechybělo ani pohoštění.
Velmi pěkná akce s již mnohaletou tradicí se příští rok jistě dočká pokračování..