Setkání důchodců v Kasejovicích

Tradiční každoroční setkání důchodců uspořádal 21.11.2007 Městský úřad Kasejovice ve spolupráci s Obecními úřady Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice.

 Velmi úspěšné akce, která se konala letos již po 14-té, se zúčastnilo kolem 300 seniorů. Bohatý kulturní program, ve kterém vystoupily děti z MŠ Starý Smolivec, MŠ a ZŠ Kasejovice, žáci ZUŠ Nepomuk pod vedením p.Ondruška a Mažoretky Nepomuk vystřídala skupina Talisman ST, která hrála k poslechu a tanci celé setkání.