Usnesení zastupitelstva z 1.9.2017

Usnesení z veřejného zasedání č.3/17 Zastupitelstva obce Životice dne 1.9.2017

ZO bere na vědomí:

  1. Zamítlo proplatit fakturu Vlastimilu Novotnému na opravu auta.
  2. Ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
  3. Obecní dřevo z lesa Škalice, které bylo nabídnuto pěti firmám. Pokud se nikdo neozve nabídne se dřevo občanům.
  4. Žádost Jiřího Kočího a Marie Simkové na pronájem pozemku p.č.19 a odkup pozemku p.č. 422 Jiřímu Kočímu.

ZO schvaluje :

  1. Provedení první a druhé seče obecních pozemků.
  2. Částku 1 160,- Kč na smuteční věnce.
  3. Částku 11 527,- Kč na dodělání ekodrenu u p. Manna.
  4. Pátou změnu rozpočtu.
  5. Navýšení platu účetní obce.
  6. 3 427,- Kč za dovezení písku na obecní cestu k rybníku.

V Životicích 12.9.2017
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 01.9.2017