Usnesení zastupitelstva z 12.3.2018

Usnesení z veřejného zasedání č.1/18 Zastupitelstva obce Životice dne 12.3.2018

ZO bere na vědomí:

  1. Výzvu k důkladnému plnění opatření k ochraně lesa – lýkožroutem smrkovým.
  2. Oznámení o vrtané studně p. Václava Šmída.

ZO schvaluje :

  1. Částku na prezentaci obce Životice.
  2. Smlouvu na obecní rybníček Za Horou.
  3. Záměr obecního rybníčku.
  4. 1. změnu rozpočtu.
  5. Prodloužení otevírací doby z 30.4.2018 na 1.5.2018 na 1 hodinu ranní.

V Životicích 15.3.2018
Zveřejněno: 18.3.2018
Zapsal: Rážová

Podepsáni: Motejzík - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 12.3.2018