Usnesení zastupitelstva z 12.9.2014

Usnesení z veřejného zasedání č.3/14 Zastupitelstva obce Životice dne 12.9.2014

ZO bere na vědomí:

  1. Opravu vnitřního prostoru kaple.
  2. Konání voleb do obecního zastupitelstva ve dnech 10 a 11 října 2014.

ZO schvaluje :

  1. Provedení druhé seče obecních pozemků a náklady ve výši 8 725,- Kč.
  2. Nákup štěrku na opravu místních komunikací od firmy Šelmát Zahrádka za cenu 1 809,- Kč
  3. Opravu veřejného osvětlení, náklady 3 173,- Kč
  4. Prodloužení smluv s městem Kasejovice na další čtyři roky na činnosti, které na základě naší smlouvy za nás provádějí a to přestupkové řízení, evidence obyvatel a evidence budov a pozemků.
  5. Druhou až čtvrtou změnu rozpočtu, zůstane vyrovnaný ve výši 750 000,- Kč.
  6. Náklady na opravu obecní cesty č.p. 408 ve výši 80 605,50,- Kč dle cenové nabídky ze dne 11.9.2014. Opravu provede firma Jikellstav s.r.o.
  7. Darování pozemku číslo 141/5 obci. Obec protislužbou provede pokácení suchého stromu Jilm na tomto pozemku v režii obce. Předpokládané náklady na pokácení jsou 5 000,- Kč

V Životicích 12.09.2014
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 12.9.2014