Usnesení zastupitelstva z 14.4. 2007

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 14.4.2007

ZO bere na vědomí:

  1. Předání balíčku p. Pirníkové k životnímu jubileu.
  2. Jednání o výši nájemného za obecní pozemky pronajaté ZD Oselce.

ZO schvaluje :

  1. Jednohlasně schvaluje rozpočet na rok 2007.
  2. Nákup štěrku na opravu cesty při rybníku do mlýna.
  3. Zrušení převzetí hostince p. Osčetkou a přidělení novému zájemci (***) na zkušební dobu dvou měsíců.
  4. Uskutečnění vzpomínky na p. Brejchu u jeho pomníku dne 5.5. v 10 hodin a schválení nákladů s tím spojených.
  5. Opravu rybníku Držvoda včetně nakoupení materiálu.
  6. Vyplácení cestovních náhrad za použití soukromého vozidla pro potřeby obce pro starostu, místostarostu a účetní.
  7. Vytěžení poškozeného dřeva větrem v lese u Berandubu (***) z Vísky. Cena bude dohodnuta podle množství před odvozem.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 14.4.2007