Usnesení zastupitelstva z 14.5. 2005

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 14.5.2005.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty: Oslavy 60 výročí stály 10300,-Kč, zúčastněno 15 hist. vozidel různých typů, položeny věnce u památníků s účastí vozidel, slavnostní projev starosty, občerstvení militaristů, s hudbou, po sl. projevu napodobena bojová atmosféra použitím atrap granátů. Bylo to krásné až na počasí.
Byl odeslán dopis na ZČE kvůli škodám způsobeným při provádění revise.
Technika k zahájení prací v obci zatím není, až po ukončení jarních prací.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 14.5.2005